Ưu điểm của dòng sản phẩm TBYT?

Một số dạng sản phẩm tương tự mỹ phẩm có thể đăng ký dưới dạng thiết bị y tế, nội dung công dụng và đối tượng sử dụng đăng ký quản lý dưới hình thức trang thiết bị y tế sẽ được ghi chi tiết hơn so với việc đăng ký dưới dạng mỹ phẩm. Điều này sẽ đặc biệt tốt đối với một số phân khúc khách hàng.

Trường hợp nào nên đăng ký dưới dạng TBYT?

Những dòng dung dịch, kem bôi, dung dịch vệ sinh phụ nữ, viên đặt phụ khoa dạng bào chế tương tự mỹ phẩm có thể chuyển đổi sang đăng ký thiết bị y tế nếu chứng minh được tác dụng trị liệu của sản phẩm.

 Những thị trường tiềm năng có thể kinh doanh thiết bị y tế bao gồm phòng khám, bệnh viện.

TIN TỨC