QUY TRÌNH GIA CÔNG MỸ PHẨM

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA BUTTER-C

    • Nhà phần phối với thương hiệu mỹ phẩm riêng
    • Chủ SPA muốn sản xuất nhãn hiệu độc quyền
    • Người hoạt động nghệ thuật, người của công chúng muốn kinh doanh riêng
    • Người chưa có kinh nghiệm muốn kinh doanh mỹ phẩm

DANH MỤC SẢN PHẨM gia công